enis-karabulut
Enis Karabulut
Associate professor of Surgery

Faculty of Veterinary
Firat University
Elazig, Turkey
Phone: + 90 2370000-3859, +90  5303493891
E-mail: ekarabulut@firat.edu.tr

Education

Year of 1987 graduate Undergraduate Fırat University Faculty of Veterinary Medicine
1987 Master's Degree Fırat University Faculty of Veterinary Medicine
1994 Doctorate Fırat University Health Sciences Institute Veterinary Program, Department of Surgery

Biography

 

Research Interest

 • Veterinary surgery
 • Veterinary neurosurgery
 • Veterinary orthopedic
 • Eye surgery
 • Diagnostique techniques

Scientific Activities

Institute of Health Sciences Deputy Director August 2008 and August 2012
Institute of Health Sciences Board Member August 2008 and August 2012
Institute of Health Sciences Coordinator September 2008 and August 2012.
Veterinary Faculty Coordinator November 2011 and September 2012.
F.U. Animal Hospital Deputy Chief Physician 2016-03-09 and 2017-02-10.

Publications

 1. CANPOLAT İBRAHİM, KARABULUT ENİS, ÇAKIR SEMA (2016).  Efficacy of Intranasal Administration of Dexmedetomidine, Ketamine and Morphine Combination to Rabbit..Journal of Development Research, 6(7), 8634-8636.
 2. SAĞLIYAN AYDIN, HAN MEHMET CENGİZ,KARABULUT ENİS,ÖZKARACA MUSTAFA (2016).  Research of the effects of autologous cancellous bone graft and hyaluronic acid on the healing of bone defects experimentally induced in rabbits..Turk J Vet Anim Sci  ,40(4), 374-381.           
 3. CANPOLAT İBRAHİM,KARABULUT ENİS,ÇAKIR SEMA (2016).  Effects of Ketamine-Medetomidine and Ketamine-Medetomidine-Morphine Anaesthesia on Haematological and Clinical Parameters in Goats..  Inter J VetSci, 5(3), 176-180.
 4. CANPOLAT İBRAHİM, KARABULUT ENİS,ÇAKIR SEMA (2016).  The Efficacy of Intranasal Administration of Dexmedetomidine, Ketamine and Morphine Combination to Young Dogs..  International Journal of Current Research, 8(8), 36090-36092.
 5. KARABULUT ENİS, CANPOLAT İBRAHİM (2016).  The Treatment of Ringworm with Silver Nitrate Pencil in Cattle: Only One Application.  IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 9(09), 34-36.,Doi: 10.9790/2380-0909013436
 6. Ünsaldı Emine, Karabulut Enis, Sağlıyan Aydın (2011).  Experimentally Induced Cranial Cruciate Ligament Ruptures with Repair of Caudal Tibial Muscle and Evaluation of Its Outcome in Dogs.  Kafkas Üniversitesi Veteriner  Fakültesi  Dergisi, 17(2), 243-250.
 7. Köm Mustafa, Karabulut Enis, Han Mehmet Cengiz Çerivaşı Osman (2009). Bir Buzağıda KonjenitalMeningosel Olgusunun Cerrahi Sağaltımı.  Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(6), 979-982.
 8. Sağlıyan Aydın, Karabulut Enis, Ünsaldı Emine Yaman İhsan (2009).  Evaluation of The Activity of IntraarticularHyaluronicAcid in The Repair of Experimentally Induced Osteochondral Defects of The Stifle Joint in Dogs.  VeterinarniMedicina-Czech, 54(1), 33-40.
 9. Karabulut Enis, Durgun Taner, Köm Mustafa (2006).  Generalized Subcutaneous Emphysema in A Kangal Dog.  Indian Veterinary Journal, 83(5), 548-549.
 10. Han Mehmet Cengiz, Durmuş Ali Said, Karabulut Enis Yaman İhsan (2005).  Effects of TurkishPropolis and Silver Sulfadiazine on Burn Wound Healing in Rats.  Revue de MédecineVétérinaire, 156(12), 624-627.
 11. Karabulut Enis, Durgun Taner, Durmuş Ali Said (2004).  Use of Honey in Treatment of Cornea Alkali Burns.  Indian Veterinary Journal, 81(9), 993-994.
 12. Yaman İhsan, Durgun Taner, Karabulut Enis (2004).  Case Report of A Myxoma in A Gamecock.  Vet. Med.-Czech, 49(7), 268-270.
 13. Karabulut Enis, Durgun Taner (2004).  The Use of Honey in Wound Treatment.  Indian Veterinary Journal, 81(10), 1108-1110.

Articles published in nationally recognized journals:

 1. Ünsaldı Sami, Karabulut Enis, Yaman İhsan (2009). Bir İnekte Neurofibroma Olgusu. F.Ü.Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 23(3), 171-174
 2. Durmuş Ali Said, Karabulut Enis, Sağlıyan Aydın (2009). Yenidoğan Bir Buzağıda SuprakondilerFemur Kırığı Olgusu ve Operatif Sağaltımı.  F.Ü.Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 23(2), 119-122.
 3. Karabulut Enis, Durmuş Ali Said, Yaman İhsan (2008). Bir Alman Çoban Köpeğinde Dış Kulak Yolunda Sebaceous Adenoma Olgusu. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(3), 175-178.
 4. Karabulut Enis, Han Mehmet Cengiz (2007). Bir Buzağıda KongenitalTrigeminal Felç. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 5(2), 116-117.
 5. Karabulut Enis, Han Mehmet Cengiz (2007). Köpeklerde Dış Kulak Yolu ve Kulak Zarının Ultrasonografisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 5(2), 138-141.
 6. Karabulut Enis, Han Mehmet Cengiz, Çeribaşı Ali Osman (2006). Bir Simental Buzağıda GingivalVaskülerHamartom Olgusu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(3), 32-35.
 7. KARABULUT ENİS (2005). Yara Spreyleri İntraperitoneal Adezyonların Önlenmesinde Kullanılabilir mi ?. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(3), 53-58.
 8. Karabulut Enis, Köm Mustafa (2005). Bir Buzağıda Kongenital Oral FollikülerHamartom Olgusu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(3), 70-73.
 9. KARABULUT ENİS (2005). Köpeklerde Deneysel DistalEkstremite Yaralarının PoşFlep ile Sağaltımı. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(3), 43-46.
 10. Durgun Taner, Karabulut Enis (2004). Bir İneğin Kuyruğunda Fibrom Olgusu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 94-97.
 11. Ünsaldı Sami, Karabulut Enis (2003). Buzağılarda Gözlenen Yaygın Göbek Lezyonlarının Cerrahi Sağaltımı ve Koruyucu Önlemler.  Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 147-152.
 12. KARABULUT ENİS (2003). FollikulerKonjunktivitis’in Sağaltımında Balın Kullanılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 153-155.
 13. Karabulut Enis, Durgun Taner (2002). Bir Holştayn İnekte Osteokondrom Olgusu. Veteriner Cerrahi Dergisi, 8(3), 69-72.
 14. KARABULUT ENİS (2001).  İntraabdominal Adezyonlar. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2), 417-422.
 15. Karabulut Enis, Ünsaldı Sami, Durgun Taner (2001). 1991-2000 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne Getirilen Buzağılardaki Doğmasal Anomali Olguları. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2), 367-374.
 16. Karabulut Enis, Ünsaldı Sami (2001). 1991-2000 Yılları Arasında F.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne Getirilen Hayvanlardaki Göz Hastalıkları Olguları.  F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2), 361-366.
 17. Durgun Taner, Karabulut Enis (2001). Sığırlarda Boynuz Kesiminden Sonra Açığa Çıkan SinusFrontalis’in Kapatılmasında Kemik Boynuz Tıkacın Kullanımı.  Veteriner Cerrahi Dergisi, 7(34), 17-20.
 18. Karabulut Enis, Durgun Taner (2001).  Laparoskopik Cerrahide Adezyolizis. Veteriner Cerrahi Dergisi, 7(34), 78-82.
 19. KARABULUT ENİS (2001).  Laparoskopik Cerrahi.  F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2), 413-416.
 20. KARABULUT ENİS (1999).  Köpeklerde Cystotomie’deV. Urinaria'nın Kapatılmasında Dikiş İpliklerinin Karşılaştırmalı Araştırması. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 167-171.
 21. Durgun Taner, Yaman İhsan, Karabulut Enis (1998). Bir Koyunda İnvasiv Tipte OcularSquamous Cell Carcinoma Olgusu. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 209-213.
 22. Durgun Taner, Karabulut Enis, Ünsaldı Sami Han Mehmet Cengiz (1997). Sığırlarda Rumenotomi'lerdePostoperatif Adezyonların Önlenmesi Amacıyla, PolyethyleneGlycol'ün Kullanılması. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 311-315.
 23. Durgun Taner, Karabulut Enis, Ünsaldı Sami (1997). Üç Erkek Köpekte TransmissibleVenereal Tümör Olgusu. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 317-320.
 24. Canpolat İbrahim, Kılıç Servet, Bulut Sait EröksüzHatice,Karabulut,Enis (1997). Tenorafi Uygulanan At ve Merkeplerde Adezyonları Önlemek İçin Silikon Tüp ve Polietilen Glikolün (PEG) Kullanımı. Veteriner Cerrahi Dergisi, 3(2), 37-41.
 25. Durgun Taner, Karabulut Enis, Ünsaldı Sami Han Mehmet Cengiz (1997). Buzağıların Göbek Enfeksiyonlarında Postoperatif Adezyonların Önlenmesinde PolyethyleneGlycol'ün Kullanılması. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 307-310.
 26. KARABULUT ENİS (1997).  Tavşanlarda Genel Anestezi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 337-340.
 27. Canpolat İbrahim, Karabulut Enis, Günay Cihan (1997). Köpeklerde Propofol ile Anestezi. F .Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 333-336
 28. Karabulut Enis, Canpolat İbrahim (1995). Bir Kuzuda Rastlanılan Atresia Ani ve Hipospediazis Olgusu. Veteriner Cerrahi Dergisi, 1(1), 58-58.
 29. KARABULUT ENİS (1995). Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan; İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde PolyethyleneGlycol ve Dextran'ın Karşılaştırmalı Araştırılması. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 272-282.
 30. Durgun Taner, Canpolat İbrahim, Karabulut Enis (1991). Kanatlılarda Ketalar ve Rompun-Ketalar Kombinasyonu ile Sağlanan Genel Anestezi Üzerine Klinik Çalışmalar. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 65-72.
 31. KARABULUT ENİS,ÜNSALDI SAMİ (2015). İntraabdominal Apseler. Turkiye Klinikleri J VetSciInternMed-Special Topics, , 1(2), 58-62.

Animal Science and Research Flyer